#fotowoltaika

PID CZYLI DEGRADACJA PANELI

PID CZYLI DEGRADACJA PANELI

PID, to niekorzystne zjawisko spowodowane wysoką różnicą potencjałów pomiędzy uziemioną ramą paneli fotowoltaicznych, a skrajnie położonymi panelami w stringu i wytworzeniu się przez to pola elektrostatycznego.

CO TO JEST FOTOWOLTAIKA?

CO TO JEST FOTOWOLTAIKA?

System fotowoltaiczny to, najkrócej ujmując, system zamieniający energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Trwałość paneli fotowoltaicznych przekracza 25 lat. Ich degradacja (utrata wydajności) z reguły nie przekracza 1% na rok.