Uszkodzenia mechaniczne, powstające w procesie produkcji są często trudne do zauważenia gołym okiem. Inspekcja EL jest to elektoluminescencyjne badanie panela podczas etapu produkcji na różnych etapach.


Zdjęcie po lewej: ścieżki ślimacze widoczne gołym okiem, po prawej: ta sama płytka w inspekcji EL

Jeśli kontrola paneli obejmuje tylko oględziny wizualne, bez elektroluminescencji, to wykrycie ukrytych wad w panelu będzie niezwykle trudne. Jedną z takich wad są mikropęknięcia, które w momencie eksploatacji panelu i związanych z tym czynników zewnętrznych (wilgoć, temperatura) mogą prowadzić do powstawania tzw. "ścieżek ślimaczych".