PID, to niekorzystne zjawisko spowodowane wysoką różnicą potencjałów pomiędzy uziemioną ramą paneli fotowoltaicznych, a skrajnie położonymi panelami w stringu i wytworzeniu się przez to pola elektrostatycznego.

Powoduje ono przemieszczenie się elektronów do szkła panela fotowoltaicznego, a następnie do uziemionej ramy. Nazywa się to również upływaniem prądu. Efektem tego zjawiska są spore straty mocy i co najgorsze, degradacja elektrochemiczna złącza p-n. Istotne jest, aby panel było odporny na zjawisko PID i posiadał stosowne certyfikaty, gdyż może dojść do szybkiej degradacji panela.