Niewątpliwie, eksploatacyjnie, system solarny stanowi najtańsze źródło ogrzewania. Jednak jest ono również najbardziej kapryśne i nieobliczalne.

Wtedy, gdy potrzebujemy najwięcej ciepła, mamy najkrótszy dzień, najniżej Słońce na horyzoncie i z reguły, najbardziej pochmurną pogodę. Te czynniki powodują, że wspomaganie ogrzewania kolektorami słonecznymi jest stosunkowo mało efektywne. Sprawdza się najlepiej wiosną i jesienią w słoneczne dni.

Schemat podstawowej instalacji dla ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania


Rozważając wspomaganie ogrzewania systemem solarnym należy zwrócić uwagę na następujące uwarunkowania:

  • Aby udział energii z kolektorów w ogrzewaniu był znaczący, budynek powinien zapewniać niskie straty energii cieplnej do otoczenia.
  • Zastosowany system ogrzewania powinien opierać się na niskich parametrach temperaturowych (np. ogrzewanie podłogowe). Połączenie instalacji solarnej z grzejnikami jest naprawdę mało efektywne. Grzejniki wymagają wysokiej temperatury zasilania, którą bardzo trudno będzie uzyskać z systemu solarnego. Koszt instalacji będzie duży, efekt dogrzewania - niewielki.
  • Ze względu na konieczność zastosowania większej ilości kolektorów, należy przewidzieć możliwość wykorzystania nadwyżki ciepła w okresie letnim np. do ogrzewania basenu kąpielowego, co spowoduje poprawę wskaźnika nakładów inwestycyjnych do uzyskanego efektu. Jeśli nie mamy możliwości wykorzystania tej nadwyżki ciepła latem, bezwzględnie należy zasłaniać część kolektorów aby uniknąć niekorzystnych przegrzewów instalacji.