Kolektory płaskie, czy próżniowe

Kolektor

W zasadzie nie ma jednoznacznego zalecenia odnośnie wyboru typu kolektorów słonecznych. Jeżeli większe ilości ciepłej wody zużywamy latem, warto zainwestować w kolektory płaskie. Jeśli natomiast zużycie wody latem i zimą jest porównywalne, chcemy zmniejszyć koszty ogrzewania wody użytkowej również zimą, warto zdecydować się na kolektory próżniowe — są wydajniejsze od płaskich, szczególnie w czasie pochmurniejszych dni.

Przykładowo, aby pokryć zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla rodziny 3-4 osobowej wystarczy zazwyczaj instalacja jednego kolektora próżniowego o powierzchni około 3 m2. To samo zapotrzebowanie pokryją natomiast dwa kolektory płaskie o łącznej powierzchni ok. 4,6 m?. Kolektory próżniowe są wydajniejsze, zwłaszcza w warunkach jesienno-wiosennych i zimowych — pochłaniają nie tylko promieniowanie bezpośrednie (jak kolektory płaskie), ale również rozproszone przez chmury — a próżnia gwarantuje idealną izolację termiczną. Latem pokrywają więc zapotrzebowanie na ciepłą wodę niemal w 100%, zaś zimą - nawet w 30%. Ponieważ są wydajniejsze od kolektorów płaskich, wykorzystuje się je częściej także do wspomagania ogrzewania centralnego. Kolektory próżniowe są jednak droższe (o ok. 20%) od płaskich, choć sam montaż jest dla instalatora znacznie prostszy — kompletną instalację „składa się” przeważnie 1-2 dni.

Kolektory próżniowe, wymagające mniej miejsca, są lepszym rozwiązaniem przy dachach o mniejszej powierzchni. Są one również polecane, gdy nie ma możliwości optymalnego ustawienia kolektorów płaskich w kierunku południowym i pod odpowiednim kątem do poziomu - kolektory próżniowe mają większe możliwości montażu: mogą leżeć bezpośrednio na dachu płaskim, można je montować na elewacji budynku, ich instalacja możliwa jest zarówno w pionie, jak i poziomie.

Fotowoltaika, a kolektory słoneczne

Fotowoltaika, a kolektory słoneczne

Dość często zdarza się, że kolektory słoneczne mylone są z modułami fotowoltaicznymi. Różnica pomiędzy nimi jest znacznazarówno w budowie, zasadzie działania, jak i rodzaju otrzymywanej energii.

Panele (moduły) fotowoltaiczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Dzięki temu, w prosty sposób bez dodatkowych generatorów możemy zasilać urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Kolektory słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną. Dzięki temu, możemy np. podgrzewać wodę użytkową bądź wspomagać ogrzewanie mieszkania.

Oczywiście moduły fotowoltaiczne można również stosować do podgrzewania wody użytkowej poprzez zastosowania grzałki elektrycznej. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia jest to droższy i mniej efektywny sposób uzyskania energii cieplnej (sprawność modułów osiąga poziom 20%, natomiast sprawność kolektorów słonecznych ok. 85%).

Ogrzewanie domu kolektorami

Kolektor

Niewątpliwie, eksploatacyjnie, system solarny stanowi najtańsze źródło ogrzewania. Jednak jest ono również najbardziej kapryśne i nieobliczalne.

Wtedy, gdy potrzebujemy najwięcej ciepła, mamy najkrótszy dzień, najniżej Słońce na horyzoncie i z reguły, najbardziej pochmurną pogodę. Te czynniki powodują, że wspomaganie ogrzewania kolektorami słonecznymi jest stosunkowo mało efektywne. Sprawdza się najlepiej wiosną i jesienią w słoneczne dni.

Rozważając wspomaganie ogrzewania systemem solarnym należy zwrócić uwagę na następujące uwarunkowania:

  • Aby udział energii z kolektorów w ogrzewaniu był znaczący, budynek powinien zapewniać niskie straty energii cieplnej do otoczenia.
  • Zastosowany system ogrzewania powinien opierać się na niskich parametrach temperaturowych ( np. ogrzewanie podłogowe). Połączenie instalacji solarnej z grzejnikami jest naprawdę mało efektywne. Grzejniki wymagają wysokiej temperatury zasilania, którą bardzo trudno będzie uzyskać z systemu solarnego. Koszt instalacji będzie duży, efekt dogrzewania - niewielki.
  • Ze względu na konieczność zastosowania większej ilości kolektorów, należy przewidzieć możliwość wykorzystania nadwyżki ciepła w okresie letnim np. do ogrzewania basenu kąpielowego, co spowoduje poprawę wskaźnika nakładów inwestycyjnych do uzyskanego efektu. Jeśli nie mamy możliwości wykorzystania tej nadwyżki ciepła latem, bezwzględnie należy zasłaniać część kolektorów aby uniknąć niekorzystnych przegrzewów instalacji.


Schemat podstawowej instalacji dla ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania

schemat instalacji