jesteś tutaj: Strona główna / strefa wiedzy / dotacje - pytania i odpowiedzi cz. II

dotacje - pytania i odpowiedzi cz. II

 

Czy otrzymana dopłata do kredytu jest opodatkowana podatkiem dochodowym?

 

Otrzymana dopłata do kredytu stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy ją ująć w rocznym rozliczeniu podatkowym. NFOŚiGW przekazuje informację podatkową PIT-8c na adres wskazany we Wniosku o kredyt z dotacją, najpóźniej do 28 lutego roku następującego po roku kalendarzowym, w którym przekazano dotację. Z tego powodu szczególnie istotne jest, aby dane wpisywane przez beneficjenta we Wniosku były zgodne z podawanymi w rocznym rozliczeniu podatkowym.

 

Czy certyfikat Solar Keymark będzie akceptowany w wydaniu w języku angielskim oraz niemieckim?

Dokumenty w języku obcym powinny być udostępnione przez dostawcę kolektora słonecznego przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Czy osoby fizyczne nie rozliczające się z urzędem skarbowym – np. rolnicy oraz osoby rozliczające się ryczałtem na stawce np. 5,5% obejmuje opodatkowanie z tytułu otrzymanej dotacji NFOŚiGW?

 

Udzielenie przez NFOŚiGW przedmiotowego dofinansowania kwalifikuje się jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.:Dz.U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zmianami). O tym, czy powstaje zobowiązanie podatkowe przesądzają przepisy poszczególnych ustaw podatkowych. Opodatkowanie występuje na zasadach ogólnych (PIT 36).

Czy istnieje możliwość, aby wzięła kredyt z dofinansowaniem NFOŚiGW osoba będąca tylko zameldowana w budynku, mająca pisemną zgodę rodziców, na których jest akt własności domu, na montaż kolektorów słonecznych?

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości, tj. własność (współwłasność), wieczyste użytkowanie, użytkowanie, najem, dzierżawę, z zastrzeżeniem, iż umowa najmu oraz dzierżawy musi obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej do końca planowanego okresu trwałości. W przypadku nieposiadania przez osobę fizyczną jednego z wyżej wymienionych tytułów prawnych „do dysponowania” jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym” brak jest podstaw do udzielenia dofinansowania ze środków NFOŚiGW, ze względów podmiotowych.

Czy podatek VAT dla materiałów budowlanych, wskazanych w wykazie materiałów budowlanych, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005r. (np. zasobniki ciepłej wody), wykorzystanych do instalacji kolektora można w całości uznać za koszt kwalifikowany, jeżeli istnieje możliwość zwrotu podatku VAT związanego z zakupem materiałów budowlanych na cele mieszkaniowe (różnica 22%-7%)?

Zgodnie z programem priorytetowym kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu może być wykorzystana na sfinansowanie m.in. zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym. Oceny czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia dokonuje się indywidualnie, biorąc pod uwagę pozycję każdego beneficjenta na gruncie podatku od towarów i usług.

Czy Urząd Gminy mógłby wystąpić w roli podmiotu pośredniczącego pomiędzy osobami fizycznymi a bankiem oraz NFOŚiGW, tzn. zebrałby wnioski i przekazał odpowiednim podmiotom?

Mieszkańcy chętnie przekazaliby część spraw pracownikom Urzędu Gminy, którzy pomagaliby od momentu opracowywania wniosku poprzez złożenie do pomocy w rozliczeniu końcowym. Zgodnie z programem priorytetowym przy ubieganiu się o kredyt z dotacją wnioskodawca kontaktuje się jedynie z bankiem. Wszystkie formalności załatwiane są na linii kredytobiorca - bank. Kredyt z dotacją może być udzielony na podstawie złożonego przez wnioskodawcę wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację. NFOŚiGW nie zgłasza zastrzeżeń do propozycji, aby Urząd Gminy wspomagał osoby fizyczne przy ubieganiu się o kredyt z dotacją NFOŚiGW. Proponujemy w tej kwestii kontaktować się z bankami, które na podstawie zawartych umów z NFOŚiGW, będą udzielać kredytów z dotacją na dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytu bankowego.

Czy aby otrzymać dofinansowanie do kolektorów słonecznych konieczne jest zamontowanie ciepłomierza?

Zainstalowanie ciepłomierza jest obowiązkowe tylko dla wspólnot mieszkaniowych. Dla pozostałych beneficjentów, zainstalowanie ciepłomierza nie jest konieczne do tego, aby otrzymać dofinansowanie NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Koszt zakupu ciepłomierza jest wskazany jako koszt kwalifikowany (w programie priorytetowym), ale dobrowolny wybór o jego zakupie/zamontowaniu bądź nie należy wyłącznie do inwestora.

Jaką powierzchnię do wyliczenia dopłaty bierzemy pod uwagę w przypadku kolektorów próżniowych (rurowych)?

Do wyliczeń dopłaty należy przyjąć powierzchnię całkowitą kolektora, zgodną ze specyfikacją w ofercie.

Czy można skorzystać z kredytu z dotacją na zainstalowanie kolektorów w domku rekreacyjnym lub letniskowym, do którego Beneficjent posiada prawo do dysponowania?

Zgodnie z pkt. 7.4 Programu Priorytetowego dotację może otrzymać beneficjent realizujący przedsięwzięcie w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Jeżeli domek rekreacyjny lub letniskowy jest wykorzystywany na ww. cele, beneficjent może występować o dopłatę do kredytu. Należy zwrócić uwagę na konieczność osiągnięcia efektu ekologicznego polegającego m.in. na eksploatacji nowej instalacji przez Kredytobiorcę, czyli wykorzystywania energii z kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej przez 12 miesięcy od dnia zrealizowania przedsięwzięcia.

Czy Klient może skorzystać jednocześnie z dotacji NFOŚIGW (45% kosztów kwalifikowanych) oraz z Urzędu Miasta, który dotuje zakup kolektorów słonecznych (70% kosztów poniesionych na zakup kolektorów słonecznych)? Wówczas klient otrzymuje dotacje w 115% kosztów poniesionych na zakup kolektorów słonecznych. Czy jest to dopuszczalne?

Program dopłat do instalacji kolektorów nie wyklucza możliwości uzyskania dofinansowania zakupu i montażu z innych źródeł. Wykluczone jest natomiast dwukrotne finansowanie tych samych kosztów przedsięwzięcia ze środków publicznych oraz aby udział finansowania o charakterze bezzwrotnym z różnych źródeł przekraczał 100% kosztów kwalifikowanych w ramach programu dopłat do kolektorów.

Drukuj PDF

do góry...
kolektorowo.pl
Sadowice, ul. Szkolna 7/4
55-080 Kąty Wrocławskie
NIP: 884-002-48-05
REGON: 930946160

tel. 794 320 696
mail: biuro@kolektorowo.pl

Copyright © kolektorowo.pl 2019

Template by Joomla 1.7 Templates & Glukometry.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”. ZOBACZ.

EU Cookie Directive Module Information