jesteś tutaj: Strona główna / strefa wiedzy / dotacje - pytania i odpowiedzi cz. I

dotacje - pytania i odpowiedzi cz. I

 

Czy kredytobiorca może spłacić kredyt z dotacją zanim otrzyma dotację z NFOŚiGW?

Zgodnie z Programem Priorytetowym ust. 10 pkt. 6 „Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.” W związku z tym dotacja nie może być przekazana w sytuacji, gdy kredyt w części objętej dotacją został już spłacony. Natomiast pozostałe 55% kapitału kredytu, nie objęte dotacją, może zostać w każdej chwili spłacone przez kredytobiorcę, bez żadnych dodatkowych opłat.

Czy można udzielić kredytu z dotacją w przypadku, gdy kredytobiorca posiada już wielofunkcyjny zasobnik na wodę?

Bank może udzielić kredytu z dotacją w przypadku, gdy kredytobiorca posiada już wielofunkcyjny zasobnik na wodę, jeśli projektant, tj. osoba wskazana w ust.9. pkt. 1 ppkt. 1) lub ppkt. 2) programu priorytetowego, sporządzająca projekt instalacji kolektorów słonecznych stwierdzi, że istniejący zasobnik na wodę będzie właściwy i zagwarantuje poprawną pracę całej instalacji.

Czy faktura wystawiona przez wykonawcę musi zawierać koszty poszczególnych elementów instalacji, czy też może zawierać w swej treści zapis "montaż kolektorów słonecznych" jako usługa oraz czy całość może podlegać 7% podatkowi VAT?

 

Faktura powinna zostać wystawiona zgodnie z przepisami prawa. Wykładnia przepisów w tym zakresie leży w gestii Urzędów Skarbowych. W przypadku, jeśli na fakturze widnieje jedna kwota zbiorcza za zakup i montaż zestawu solarnego wówczas do protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia i oddania do eksploatacji, przedkładanego przez kredytobiorcę w banku, powinien być dołączony dokument, w którym powinny być wyszczególnione elementy zestawu solarnego wraz z podaniem ich danych, w tym technicznych oraz ilości i wielkości. Dokument ten, podpisany przez wykonawcę, powinien zawierać nr, datę wystawienia oraz kwotę faktury, której dotyczy.

W jaki sposób można stwierdzić, że certyfikat zgodności z normą oraz sprawozdanie z badań kolektorów zostały wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium?

Na sprawozdaniu z badania i na certyfikacie powinna się znajdować stosowna informacja, że wystawiająca go jednostka posiada akredytację (znak PCA, numer i okres obowiązywania akredytacji). Jeśli nie ma takiej adnotacji, to powinien być załączony dokument potwierdzający udzielenie akredytacji danej jednostce (należy zwrócić uwagę na okres obowiązywania akredytacji).

Czy kredytobiorca może być jednocześnie wykonawcą przedsięwzięcia?

Zgodnie z ust. 10 pkt. 3 Programu Priorytetowego Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą. Ponadto, zgodnie z załącznikiem nr: 2 do Programu Priorytetowego, wykonawca musi posiadać uprawnienia do montażu instalacji kolektorów słonecznych. W świetle tych zapisów nie ma możliwości, aby Kredytobiorca był jednocześnie wykonawcą przedsięwzięcia.

Beneficjent korzystał z kredytu z dopłatą na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Zainstalował kolektory i dostał dopłatę z Funduszu. Czy np. po trzech miesiącach może modernizować tą instalację, bo chciałby poszerzyć działanie kolektorów o np. grzanie wody w basenie?

 

W okresie Trwałości przedsięwzięcia (12 miesięcy) nie dopuszcza się przeprowadzania jakichkolwiek zmian w instalacji.

 

Co należy rozumieć przez „inne odbiorniki ciepła” wymienione w ust. 7.5 Programu Priorytetowego?

 

Przez odbiornik ciepła należy rozumieć każdą instalację w budynku służącą celom mieszkaniowym, która może być zasilana ciepłem pochodzącym z kolektorów słonecznych. Przykładem może być: centralne ogrzewanie, podgrzanie wody w basenie znajdującym się w budynku mieszkalnym, dolne źródło dla pompy ciepła, klimatyzacja.

 

Czy występuje ograniczenie powierzchni kolektorów zaliczanej do kosztów kwalifikowanych, przypadającej na jednego użytkownika instalacji ciepłej wody?

 

W przypadku instalacji służącej do ogrzewania wody użytkowej zalecaną powierzchnią kolektorów na 1 użytkownika jest 1,5 m2. Jeżeli jednak z dokumentacji projektowej (oferty wykonawcy) wynika konieczność zainstalowania większej powierzchni (np. z powodu zacienienia, ustawienia dachu), zalecana powierzchnia może zostać przekroczona.
Natomiast, gdy instalacja ma mieć na celu ogrzewanie wody użytkowej i wspomaganie zasilania w energię innych odbiorników ciepła, to zalecenie nie ma miejsca.
Fundusz zwraca jednak uwagę, że przewymiarowanie instalacji (zamontowanie większej powierzchni kolektorów niż wynika to z potrzeb użytkowników w okresie maksymalnego nasłonecznienia) powoduje problemy techniczne w jej funkcjonowaniu i może doprowadzić do awarii.

 

Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą w części pomieszczeń budynku, na którym zamierza zainstalować kolektory, jednak pomieszczenia te posiadają odrębną instalację ogrzewania wody ciepłej. Czy w tym przypadku także należy pomniejszać koszty kwalifikowane proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na działalność?

Tak. Koszty kwalifikowane muszą być pomniejszone pomimo nie korzystania w pomieszczeniach, w których prowadzi się działalność gospodarczą, z ciepłej wody uzyskanej z dofinansowanych kolektorów.

Drukuj PDF

do góry...
kolektorowo.pl
Sadowice, ul. Szkolna 7/4
55-080 Kąty Wrocławskie
NIP: 884-002-48-05
REGON: 930946160

tel. 794 320 696
mail: biuro@kolektorowo.pl

Copyright © kolektorowo.pl 2019

Template by Joomla 1.7 Templates & Glukometry.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”. ZOBACZ.

EU Cookie Directive Module Information