jesteś tutaj: Strona główna / strefa wiedzy / procedura udzielania dotacji

procedura udzielania dotacji

 

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:

 

1. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:

a) Dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów

- oferty wykonawcy

- projektu instalacji

- projektu budowlano – wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo)

b) Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego (jeden z dokumentów):

- oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.

- kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych

- kopia prawomocnego pozwolenia na budowę

c) Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).

d) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie.

e) Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały.

f) Inne dokumenty wymagane przez Bank.

 

2. Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z Wykonawcą. Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.

 

3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.

 

4. Kredytobiorca przedkłada w Banku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia następujące dokumenty:

a) protokół końcowego odbioru

b) kopie faktur

c) oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej

d) dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą

e) umowę z wykonawcą przedsięwzięcia

f) inne dokumenty określone w umowie kredytu z dotacją.

5. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu. W przypadku nowo budowanych budynków oświadczenie o zamieszkaniu beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, lecz nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej.

6. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.

7. Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją NFOŚiGW oraz wzory wniosków można uzyskać w placówkach współpracujących banków.

Lista banków, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW znajduje się TUTAJ

Drukuj PDF

do góry...
kolektorowo.pl
Sadowice, ul. Szkolna 7/4
55-080 Kąty Wrocławskie
NIP: 884-002-48-05
REGON: 930946160

tel. 794 320 696
mail: biuro@kolektorowo.pl

Copyright © kolektorowo.pl 2019

Template by Joomla 1.7 Templates & Glukometry.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”. ZOBACZ.

EU Cookie Directive Module Information