Uszkodzenia mechaniczne, powstające w procesie produkcji są często trudne do zauważenia gołym okiem. Inspekcja EL jest to elektoluminescencyjne badanie panela podczas etapu produkcji na różnych etapach.

 Jeśli kontrola paneli obejmuje tylko oględziny wizualne, bez elektroluminescencji, to wykrycie ukrytych wad w panelu będzie niezwykle trudne. Jedną z takich wad są mikropęknięcia, które w momencie eksploatacji panelu i związanych z tym czynników zewnętrznych (wilgoć, temperatura) mogą prowadzić do powstawania tzw. "ścieżek ślimaczych".

Zdjęcie po lewej: ścieżki ślimacze widoczne gołym okiem, po prawej: ta sama płytka w inspekcji EL:

                                                  snail tracks

 

 

 

 


KOLEKTOROWO.PL
Sadowice, ul. Kolejowa 1 E  ●  55‑080 Kąty Wrocławskie  ●  telefon: 794 320 696
NIP: 884-002-48-05  ●  REGON: 930946160

© 2019 kolektorowo.pl  ●  A Joomla Template by Joomla51