PID, to niekorzystne zjawisko spowodowane wysoką różnicą potencjałów pomiędzy uziemioną ramą paneli fotowoltaicznych, a skrajnie położonymi panelami w stringu i wytworzeniu się przez to pola elektrostatycznego.

 Powoduje ono przemieszczenie sie elektronów do szkła panela fotowoltaicznego, a następnie do uziemionej ramy. Nazywa się to również upływaniem prądu. Efektem tego zjawiska są spore straty mocy i co najgorsze, degradacja elektrochemiczna złącza p-n. Istotne jest, aby panel było odporny na zjawisko PID i posiadał stosowne certyfikaty, gdyż może dojść do szybkiej degradacji panela.

 


KOLEKTOROWO.PL
Sadowice, ul. Kolejowa 1 E  ●  55‑080 Kąty Wrocławskie  ●  telefon: 794 320 696
NIP: 884-002-48-05  ●  REGON: 930946160

© 2019 kolektorowo.pl  ●  A Joomla Template by Joomla51