Kolektor słoneczny jest urządzeniem zamieniającym energię słoneczną na ciepło. Zasada działania kolektora może być zilustrowana poprzez nagrzewanie się węża ogrodowego z wodą. Kolektor jest takim właśnie wężem zamieniającym efektywnie energię słoneczną w ciepło.


Na działanie kolektora ma wpływ szereg czynników: środowiskowych, technicznych i eksploatacyjnych. Warto tutaj przypomnieć, iż z punktu widzenia przetworników energii promieniowania słonecznego istotne jest, aby docierające promieniowania słoneczne było możliwie w niewielkim stopniu rozproszone, czyli docierało w sposób bezpośredni do odbiornika (widoczna tarcza słoneczna - nieprzesłonięta chmurami).

Każdy z kolektorów zbudowany jest z kilku wspólnych elementów. Najważniejszym elementem kolektora słonecznego jest absorber, stanowi on serce kolektora. Pochłania on promieniowanie słoneczne i zamienia na ciepło. Kolejnymi elementami są: orurowanie, obudowa, izolacja cieplna.
Energia słoneczna jest dostępna dla wszystkich. Wykorzystując kolektory słoneczne można ją wykorzystać do ogrzewania c.w.u. czy też dogrzewania basenu. W każdym niemal przypadku konieczne jest zastosowanie wspierającego źródła ciepła.


Kolektorami słonecznymi nie ogrzeje się budynku, a jedynie można niskotemperaturowo wspomóc ogrzewanie. Warto o tym pamiętać projektując nową inwestycję grzewczą budynku lub modernizując już istniejącą. Energia słoneczna jest źródłem niestabilnym, dlatego konieczne jest gromadzenie uzyskanego ciepła np. w postaci zbiorników c.w.u. (dwukrotnie – trzykrotnie większych niż standardowe).
Zastosowanie determinuje rodzaj wykorzystywanych kolektorów. W większości przypadków dla ogrzewania c.w.u. i basenów wystarczające są kolektory płaskie
Koszty inwestycyjne instalacji słonecznej zwracają się w najgorszym przypadku w połowie okresu żywotności instalacji, zaś koszty eksploatacyjne są znikomo niskie.
Aspekt ekologiczny wykorzystania energii słonecznej jest niezaprzeczalny.

Wytwarzanie c.w.u. jest wiązane jednoznacznie z możliwością zastosowania kolektorów słonecznych, jak też kolektory wiąże się bezpośrednio wytwarzaniem c.w.u. Zastosowanie kolektorów do powyższych celów staje się standardem. Co prawda nie instaluje się jeszcze na każdym nowo budowanym budynku kolektorów, ale już na etapie projektu i budowy przewiduje się zastosowanie kolektorów, poprzez zastosowane rozwiązania hydrauliczne, przygotowanie zejścia z dachu do kotłowni jak również poprzez wykorzystywaną automatykę. Należy tutaj wspomnieć, iż zgodnie z wytycznymi UE wszystkie budynki oddawane do użytkowania po 2020 roku będą budynkami niskoenergetycznymi zaopatrzonymi w urządzenia wykorzystującymi OZE, w tym szczególnie promowane kolektory na potrzeby ogrzania wody użytkowej.
Wykorzystywane obecnie instalacje słoneczne do c.w.u. są to najczęściej małe, domowe 4-8 m2 instalacji wykorzystywane całorocznie.
Do c.w.u. z punktu widzenia technologicznego i ekonomicznego wystarczają kolektory płaskie.
Ze względu na wybitnie niskotemperaturowy charakter źródła ciepła zalecane temperatury podgrzewu c.wu. to 45 st.C, wyższe temperatury (konieczne dla instalacji wielorodzinnych) obniżają sprawność wytwarzania ciepła.
Ogrzanie całego zbiornika wymaga parogodzinnego ogrzewania go przez kolektory. Zastosowanie smukłych zbiorników i zrównoważonych przepływów przez zbiornik pozwala na korzystanie z ciepłej wody ogrzanej przez słońce szybciej.
Nie stosuje się bezpośredniego przepływu wody przez kolektor, pomimo teoretycznie większej sprawności takiego układu, a układy pośrednie – z wymiennikiem ciepła z powodu korozyjności przepływającej wody i możliwości odkładania się kamienia.
Niemal zawsze stosuje się dodatkowe źródło ciepła, nawet dla zastosowań w okresie lata, dla przypadków okresowych załamań pogody.


KOLEKTOROWO.PL
Sadowice, ul. Kolejowa 1 E  ●  55‑080 Kąty Wrocławskie  ●  telefon: 794 320 696
NIP: 884-002-48-05  ●  REGON: 930946160

© 2019 kolektorowo.pl  ●  A Joomla Template by Joomla51